Στον Όμιλο Interwind ανήκουν εταιρείες με μετόχους τις:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Τ.Ν.Ε

Μέλος του ομίλου Σαμαρά, δημιουργήθηκε το 1992 και δραστηριοποιείται κυρίως στην κατασκευή των σύνθετων βιομηχανικών έργων και έργων παραγωγής ενέργειας καθώς και σε δημόσιες και ιδιωτικές κατασκευές και έργων πολιτικού μηχανικού και ηλεκτρομηχανικές εργασίες (π.χ. ηλέκτριση, επισήμανση, και τηλεπικοινωνίες - ctc συστήματα για τους ελληνικούς σιδηροδρόμους και τον προαστιακό σιδηρόδρομο).

Μεταξύ των δραστηριοτήτων του περιλαμβάνονται, η προμήθεια, η εγκατάσταση και οι τελικές δοκιμές της λειτουργίας των συστημάτων. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. κατέχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου μεριδίου της επιχείρησης ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Ε., μιας 6ης κατηγορίας κατασκευαστική εταιρεία με μεγάλη εμπειρία, μεταξύ των άλλων, στην κατασκευή των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας υψηλού επιπέδου, διανομή ενέργειας και δίκτυα διανομής φυσικού αερίου καθώς επίσης και σύνθετες μονάδες εγκαταστάσεων καθαρισμού που αναλαμβάνονται σε "turn-key" βάση με εξειδικευμένη τεχνογνωσία εφαρμοσμένης μελέτης και κατασκευής.


DAMCO ENERGY A.E.
(μέλος του Ομίλου Εταιρειών ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ)


Η DAMCO ENERGY A.E. ανήκει στον Όμιλο Εταιρειών ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ ο οποίος ιδρύθηκε το 1972. Είναι μια από τις πιο γνωστές ελληνικές εταιρείες του ενεργειακού χώρου με ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και με συμμετοχή σε έργα κατασκευής και προμήθειας εξοπλισμού σταθμών παραγωγής ενέργειας (θερμικοί, υδροηλεκτρικοί), ανάπτυξης ορυχείων, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, μονάδων συμπαραγωγής και γενικότερα ανάπτυξης και λειτουργίας έργων υποδομής. Ως μέλος του Ομίλου ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ, ο οποίος ειδικεύεται σε στρατηγικούς τομείς οικονομικής ανάπτυξης και σε μεγάλα βιομηχανικά έργα, έχει επίσης συμμετάσχει στην εκπόνηση πολλών τεχνικών και οικονομικών μελετών σκοπιμότητας, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και στο σχεδιασμό διαφόρων ενεργειακών έργων.

Πιο αναλυτικά στις δραστηριότητες της DAMCO ENERGY A.E. περιλαμβάνονται:

 • Η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός και η συμμετοχή υπό την μορφή επενδύσεων αλλά και με άλλους τρόπους σε πάσης φύσεως τεχνικά, κατασκευαστικά, ενεργειακά ή τηλεπικοινωνιακά έργα ή έργα μεταφορών και υποδομής (λιμενικά, σιδηροδρομικά, αεροδρομίων, οδών, αθλητικών χωρών και εγκαταστάσεων) καθώς και η με κάθε τρόπο, εμπορική εκμετάλλευση ή λειτουργία των έργων αυτών.
 • Η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη θερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (μονάδες ΔΕΗ σε Ρόδο, Λέσβο, Σάμο, Πάρο κλπ).
 • Η προμήθεια ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (σταθμοί της ΔΕΗ σε διάφορα νησιά), όπως επίσης και η προμήθεια εξοπλισμού μονάδων συμπαραγωγής/βιοαερίου (Λιόσια, Λάρισα, κλπ.).
 • Η ενοικίαση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών για κάλυψη εκτάκτων αναγκών ή εποχιακών αιχμών στην ζήτηση (Ρόδος, Κως, Πάρος, Μήλος, Μύκονος, κλπ.).
 • Η ανάληψη και η εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών, μελετών σκοπιμότητας ως και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ο βασικός και λεπτομερής σχεδιασμός σε όλες τις φάσεις της εκτέλεσης πάσης φύσεως τεχνικών δημοσίων ή ιδιωτικών έργων.
 • Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού, οικονομικού και νομικού συμβούλου στην εκπόνηση μελετών και ο γενικός σχεδιασμός και η σύνταξη προσφορών για την ανάληψη κατασκευής τεχνικών έργων και η προμήθεια ενεργειακού και άλλου είδους εξοπλισμού.
 • Ο σχεδιασμός και προμήθεια βασικού εξοπλισμού για μονάδες συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας για βιομηχανίες και άλλες μεγάλες εγκαταστάσεις (νοσοκομεία κλπ.)
 • Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ολοκληρωμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων και η κατασκευή φωτοβολταϊκών έργων.

Η DAMCO ENERGY A.E. έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια στην κατασκευή και εκμετάλλευση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Εύβοια, την Θράκη, τη Ρόδο και άλλα μέρη της Ελλάδας ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα για την κατασκευή αιολικών πάρκων σε νησιά των Κυκλάδων και στη Πελοπόννησο.

Πέραν της συμμετοχής της σε έργα ΑΠΕ, η DAMCO ENERGY A.E. συμμετέχει επίσης:

 • Στην μικτή Ελληνοϊταλική εταιρεία ENELCO Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1999, με ποσοστό 25% (άλλο ένα 25% κατέχει η εταιρεία συμφερόντων του Ομίλου Κοπελούζου, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε.). Το υπόλοιπο 50% ανήκει στην ιταλική ENELPOWER SpA, θυγατρική της ENEL SpA, ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους εταιρειών Κοινής Ωφέλειας στην Ευρώπη. Η εταιρεία ENELCO Α.Ε. κατέχει δύο Άδειες Παραγωγής για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνδυασμένου κύκλου με φυσικό αέριο στη Λιβαδειά και στον Έβρο, συνολικής ισχύος 880 MW (2 x 440 MW).
 • Στην μικτή Ελληνοβουλγαρική εταιρεία NECO Α.Ε. (ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2002) με ποσοστό 25%. Άλλο ένα 25% κατέχει η εταιρεία ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. και το υπόλοιπο 50% κατέχει η κρατική εταιρεία παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Βουλγαρίας, NEK EAD.
Οι κύριες δραστηριότητες της NECO A.E. εστιάζονται στην εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργεια από τη Βουλγαρία σε Προμηθευτές, σε Επιλέγοντες Πελάτες και στο Ελληνικό Σύστημα γενικότερα. Στους απώτερους στόχους της εταιρείας βρίσκεται η κατασκευή καινούργιων σταθμών παραγωγής καθώς και η ανακαίνιση ήδη υπαρχόντων στη γείτονα χώρα.

Η NECO A.E. έχει ήδη συνάψει μακροπρόθεσμες συμβάσεις σε διεθνώς ανταγωνιστικές τιμές με την ΔΕΗ και επιλέγοντες πελάτες στην Ελλάδα για την πώληση σημαντικών ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας Βουλγαρικής προέλευσης στα ελληνικά σύνορα, συμβάλλοντας έτσι στην ασφάλεια τροφοδοσίας της Ελλάδας με ηλεκτρική ενέργεια και στην διατήρηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας σε χαμηλά επίπεδα.

 • Στην εταιρεία GRE-TEX POWER ΜΕΠΕ με ποσοστό 100%.
  Η GRE-TEX POWER εξειδικεύεται στην ενοικίαση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με «το κλειδί στο χέρι» (δηλαδή μεταφορά, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και αποξήλωση στο τέλος της περιόδου ενοικίασης) και διαθέτει ιδιόκτητο στόλο από τέτοιες μονάδες.