Κατά τα τελευταία χρόνια, η ανησυχία σχετικά με την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και τις βλαβερές συνέπειες των εκπομπών καυσαερίων, που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την όξινη βροχή κλπ, δημιούργησε την ανάγκη για καθαρούς και ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους,όπως ο άνεμος και το υδάτινο δυναμικό.

Σήμερα, τόσο η αιολική ενέργεια όσο και η ενέργεια απο τα Μικρά Υδροηλεκτρικά αποτελούν απο τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ενεργειακές πηγές στον κόσμο, αυξανόμενες με ραγδαίους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια.

Καθαρές και άφθονες, καθίστανται βέλτιστες επιλογές, όχι μόνο λόγω των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων, αλλά επίσης επειδή γίνονται ολοένα και πιο ανταγωνιστικές οικονομικά στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές, αποτελώντας βασικό στόχο της ενεργειακής πολιτικής των τεχνολογικά ανεπτυγμένων χωρών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αγκαλιάσει γενικότερα τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Θέτοντας φιλόδοξους εθνικούς ενδεικτικούς στόχους των κρατών μελών όσον αφορά τη συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται απο ΑΠΕ προσεγγίζει 20,1%.